Programma

Kunst & Cultuur

Onderstaande programma's zijn richtlijnen voor de aanpak. Maar ieder mens is uniek en elke coachvraag is anders. Tijdens onze kennismaking verkennen we samen jouw vraag en komen we tot een aanpak die bij jou past.

Individuele coaching

Ruimte voor een solo

Individuele coaching

Hoe deel je je werkweek in? Hoe stel je je prioriteiten en in hoeverre laat je je hierin leiden door anderen? Hoe bescherm je jezelf tegen onredelijke eisen en wie heeft er allemaal toegang tot je agenda? Hoe stel je je grenzen? Hoe onafhankelijk stel je je op?

Meer informatie

In dit programma denk ik met je mee en geef je vanuit mijn ervaring handige tips en trucs om je dag minder stressvol te maken en meer ruimte te hebben voor wat je werkelijk wilt doen op een dag. Het programma bestaat uit:

 • Drie gesprekken van 75 minuten
 • Ieder gesprek begint met een korte muzikale introductie, ter ontspanning

In dit programma doorlopen we vier stappen:

 1. Doelstelling bepalen
 2. Plan van aanpak
 3. Uitvoering
 4. Terugblik

Aan het eind van het programma heb je:

Direct toepasbare trucs op het vlak van timemanagement in combinatie met onafhankelijk keuzes maken en je ruimte pakken. Praktische tips voor een heldere vertaalslag tussen je hoger management en je team en direct toepasbare manieren om hierover structureel te communiceren. Steun in de rug bij optimaal gebruiken van je regelruimte. Ingrepen om voor jezelf ruimte scheppen.

Na het laatste gesprek spreken we een telefonisch terugkoppelmoment af. Als je het fijn vindt om na afloop van het programma op regelmatige basis te sparren over de voortgang, kan dit via de programma's ‘Op toon blijven’ en ‘Tussentijds bijstemmen’.

Tarief: vanaf € 350,- exclusief BTW

Neem nu contact op om je aan te melden

In harmonie met team en hoger management

Individuele coaching

Hoe is de balans tussen de eisen die het hoger management aan je stelt en de middelen die je hebt om dit uit te voeren? Hoe is de relatie tussen jou en het hoger management? Hoe groot is je regelruimte? Weet je hoger management wat je team doet? Weet je team het hoger management doet? Hoe bescherm je jezelf en je team tegen onredelijke eisen?

Meer informatie

In dit programma kijk ik met de frisse blik van een buitenstaander mee en geef je vanuit mijn ervaring als middle manager tips om minder stressvol te laveren tussen hoger management en team. Het programma bestaat uit vijf gesprekken van 75 minuten. Ieder gesprek begint met een korte muzikale introductie, ter ontspanning. In dit programma doorlopen we vijf stappen:

 1. Doelstelling bepalen
 2. Zelfanalyse
 3. Plan van aanpak
 4. Uitvoering
 5. Terugblik

Aan het eind van het programma heb je:

Praktische tips voor een heldere vertaalslag tussen je hoger management en je team en direct toepasbare manieren om hierover structureel te communiceren. Invulling geven aan je leiderschap op een manier die bij je past.

Steun in de rug bij optimaal gebruiken van je regelruimte.

Meer inzicht in het effect van jouw beïnvloedingsmogelijkheden, zowel naar je team als naar je hoger management, en het inzetten van de eigen persoonlijkheid.

Inzicht in eigen kracht en uitdagingen. Kennen en hanteren van eigen grenzen.

Inzicht in dieper liggende waarden en normen. Grenzen stellen en bewaken. Prioriteiten stellen op basis van eigen drijfveren.

Na het laatste gesprek spreken we een telefonisch terugkoppelmoment af. Als je het fijn vindt om na afloop van het programma op regelmatige basis te sparren over de voortgang, kan dit via de programma's ‘Op toon blijven’ en ‘Tussentijds bijstemmen’.

Tarief: vanaf € 550,- exclusief BTW.

Neem nu contact op om je aan te melden

Samen een optimale performance

Individuele coaching

Waarom is die medewerker niet gemotiveerd? Zit dit in het werk of in de medewerker zelf? Heb je invloed op de inhoud van het werk van die medewerker? Kun je vanuit je leiderschap het gedrag van die medewerker beïnvloeden? Hoe maak je gebruik van de energie van mensen die goed in hun vel zitten?

Meer informatie

Dit programma neemt je mee op een zoektocht naar die kwaliteiten in jezelf en laat je zien hoe je die in het dagelijkse leven op een natuurlijke manier kunt toepassen. Het programma bestaat uit:

 • Zes gesprekken van 75 minuten
 • Ieder gesprek begint met een korte muzikale introductie, ter ontspanning

In dit programma doorlopen we vijf stappen:

 1. Doelstelling bepalen
 2. Zelfanalyse
 3. Plan van aanpak
 4. Uitvoering
 5. Terugblik

Aan het eind van het programma heb je:

Meer inzicht in het effect van jouw beïnvloedingsmogelijkheden als leider en het inzetten van je eigen persoonlijkheid. Invulling geven aan je leiderschap op een manier die bij je past.

Inzicht in groepsprocessen en mogelijkheden om deze vanuit jouw rol als leider te beïnvloeden.

Inzicht in eigen kracht en uitdagingen. Kennen en hanteren van eigen grenzen.

Inzicht in dieper liggende waarden en normen. Grenzen stellen en bewaken. Prioriteiten stellen op basis van eigen drijfveren.

Na het laatste gesprek spreken we een telefonisch terugkoppelmoment af. Als je het fijn vindt om na afloop van het programma op regelmatige basis te sparren over de voortgang, kan dit via de programma's ‘Op toon blijven’ en ‘Tussentijds bijstemmen’.

Tarief: vanaf € 650,- exclusief BTW

Neem nu contact op om je aan te melden

Componeer je eigen rust en ritme

Individuele coaching

Hoe bescherm je jezelf tegen de altijd piepende telefoon? Hoe vind je rust en ontspanning in een werkomgeving en maatschappij die 7x24 uur bereikbaarheid van je verwacht? Wil je altijd bereikbaar zijn? Wat is er werkelijk belangrijk voor jou? Welke plaats heeft het werk in je leven?

Meer informatie

In dit programma kijk ik met je mee naar wat je werkelijk drijft en leer je te vertrouwen op je eigen kracht in plaats van je te laten meenemen in de waan van de dag. Het geeft je zicht op verstoringen in je ritme en geeft je inzicht over wat werkelijk belangrijk voor je is. Dit programma bestaat uit vijf gesprekken van 75 minuten. Ieder gesprek begint met een korte muzikale introductie, ter ontspanning.

In dit programma doorlopen we vijf stappen:

 1. Doelstelling bepalen
 2. Zelfanalyse
 3. Plan van aanpak
 4. Uitvoering
 5. Terugblik

Aan het eind van het programma heb je:

Inzicht in dieper liggende waarden en normen.

Zicht op je eigen grenzen.

Inzicht in prioriteiten op basis van drijfveren.

Na het laatste gesprek spreken we een telefonisch terugkoppelmoment af. Als je het fijn vindt om na afloop van het programma op regelmatige basis te sparren over de voortgang, kan dit via de programma's ‘Op toon blijven’ en ‘Tussentijds bijstemmen’.

Tarief: vanaf € 550,- exclusief BTW

Neem nu contact op om je aan te melden

Teams

Een ander geluid – muziekmodule bij teamtraining

Teams

Teamtraining en teambuilding zijn veelvoorkomende opdrachten. Met een team een dag aan het werk zijn in een andere omgeving helpt bij het loskomen van de waan van de dag. Met elkaar aandacht geven aan groepsdynamiek legt onderliggende patronen bloot en laat zien welke thema's spelen binnen jullie groep.

Meer informatie
Achter de coulissen

Maar hoe zorg je ervoor dat wat de teamtraining naar boven haalt mee gaat naar de dagelijkse praktijk? Mijn ervaring is dat een thema beter blijft hangen als het op een speelse en interactieve manier benaderd wordt. Een tastbaar bewijs van jullie inspanningen tijdens de teamtraining gaat jullie helpen om het thema in de werksituatie vast te houden. Samengevat: met elkaar een thema verwoorden, in een concrete vorm gieten en opbouwen tot een gezamenlijk eindresultaat. En… er op het werk mee aan de slag gaan…

Deze module gaat jullie daarbij helpen.

Als het thema van het team is vastgesteld, ga ik met jullie aan de slag om dit te verwoorden. Vervolgens ga ik in jullie bijzijn met de harp aan de slag en ‘vertaal’, samen met jullie de tekst naar muziek. Daardoor transformeren we samen dat wat er speelt in het team tot een muziekstuk. Op een speelse manier onderzoek ik samen met jullie welke rol ieder teamlid speelt en hoe dit kan worden ingezet om tot een goede samenwerking te komen.

Afhankelijk van de wensen van het team en de beschikbare tijd heb ik hiervoor twee varianten: teamslogan en teamlied.

Teamslogan: samen zoeken we naar de kern: de teamslogan. Deze slogan zet ik vervolgens met jullie op muziek. Voor deze werkvorm is ongeveer anderhalf uur nodig.

Teamlied: op basis van het thema gaan jullie aan de slag om dit te verwoorden tot een liedtekst. Deze tekst zet ik met jullie input op muziek en ik maak hier een unieke teamcompositie van. Voor deze werkvorm is een dagdeel nodig.

Aan het eind van het programma heb je:

Door met elkaar op een speelse en alternatieve manier te werken aan het thema binnen jullie team zijn jullie je als teamleden meer bewust geworden van de impact van de persoon op het functioneren van het team als geheel en herkennen jullie de toegevoegde waarde van de eigen inbreng en die van de andere teamleden. Jullie hebben geleerd dat wat jullie doen en nalaten onlosmakelijk verbonden is met wat er in het team als geheel gebeurt.

Als tastbaar bewijs nemen jullie een opname van een op muziek gezette slogan of een lied mee naar huis. Een muziekstuk dat gedurende deze dag speciaal voor en door het team gemaakt en uitgevoerd wordt. Muziek die gaat over het thema in jullie team.

Tarief (afhankelijk van vorm):
Teamslogan vanaf € 350,- exclusief BTW
Teamlied vanaf € 500,- exclusief BTW

Neem nu contact op om je aan te melden Download nu de folder

Van mono-toon naar harmonie - muziekmodule bij teamtraining

Teams

Veel organisaties geven hun teams de kans om door middel van een teamtraining stil te staan bij organisatie- en teamdoelen. Zo wordt op een andere manier aandacht besteed aan die doelen maar ook aan het proces binnen de groep. Met een team een dag aan het werk zijn in een andere omgeving helpt bij het loskomen van de waan van de dag en geeft een frisse kijk op de zaken van alledag. Met elkaar bezig zijn om een manier die anders is dan je gewend bent en je net even op een ander been zet, kan daarbij enorm helpen.

Meer informatie
Van mono-toon naar harmonie

Organisaties hebben doelen en bestaan uit teams die met eigen teamdoelen aan de organisatiedoelen werken. Soms met en afhankelijk van elkaar, soms schijnbaar afzonderlijk. Door de focus op het teamdoel kan het dan gebeuren dat het organisatiedoel onderbelicht of zelfs bijna vergeten wordt. Hoe zorg je ervoor dat teams het organisatiedoel ervaren als de grote gemene deler van de afzonderlijke teamdoelen? Mijn ervaring is dat een bewuste leerervaring gecreëerd wordt als deze vraag op een speelse en interactieve manier benaderd wordt. Deze module gaat jullie daarbij helpen.

Wat gaan jullie doen?

Met organisatie- en teamdoel als metaforisch uitgangspunt ga ik op een muzikale manier met het team aan de slag. Met muziek als vervoermiddel ervaren jullie hoe verschillende en ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebbende subdoelen zonder al te veel voegwerk, met een beetje souplesse en vooral veel plezier naadloos samengesmeed kunnen worden tot een harmonieus geheel. Een gedeeld doel dat, zonder afbreuk te doen aan de inbreng van de subgroepen, beter is dan de som der delen. Een gezamenlijk resultaat dat klinkt als een klok: van mono-toon naar harmonie.

Als tastbaar bewijs nemen jullie een opname van jullie prestatie mee naar huis: een muziekstuk dat gedurende deze dag speciaal voor en door het team gemaakt en uitgevoerd wordt.

Tarief: € 500,- exclusief BTW.

Neem nu contact op om je aan te melden Download nu de folder

NooTzakelijke verhalen – storytelling op de vleugels van muziek

Teams

In veel organisaties is de werkdruk hoog en ligt de nadruk op stroomlijnen van werkprocessen en verbeteren van resultaten. Daarbij wordt nogal eens over het hoofd gezien dat veel dingen in de praktijk best goed gaan. Hier ligt een bron van kennis, energie en inspiratie. Jammer genoeg blijft die in veel gevallen onaangeroerd, omdat individuele succesverhalen onverteld blijven.

Meer informatie
Nootzakelijke Verhalen

In de waan van de dag komt het er vaak niet van stil te staan bij wat blij maakt, ontroert of inspireert. Dit wordt niet of nauwelijks gedeeld met collega's. In de hectiek van het dagelijkse werk ontbreekt het aan tijd en gelegenheid hier aandacht aan te geven en daar de ander (of jezelf!) eens een compliment voor te geven.

Kennis overdragen en elkaar inspireren met wat energie geeft is niet alleen een kwestie van tijd maken om je succesverhaal te vertellen. De manier waarop je een verhaal vertelt, maakt het verschil. Een verhaal dat met vreugde en passie wordt verteld, wordt door de luisteraar met aandacht ontvangen. Het is als een lied: je kunt een prachtige songtekst hebben, maar de boodschap ervan wordt door de muziek gedragen.

Wat gaan jullie doen?

Door ruimte te geven aan vertellers en het inzetten van muziek als geleider wordt een omgeving gecreëerd waarin verhalen over succes, slagen, energie, ontroering, humor en trots vanuit passie verteld worden. Op deze manier vinden de verhalen een aandachtig gehoor en wordt kennis niet alleen inhoudelijk, maar ook op een dieper niveau gedeeld. Daarbij ontstaat een ander soort connectie tussen verteller en luisteraar, zoals je die ziet tussen een muzikant en zijn publiek. Storytelling op de vleugels van muziek.

Als tastbaar bewijs nemen jullie een werkblad mee naar huis met handreikingen voor directe toepassing in de dagelijkse praktijk en een stukje zelfreflectie. Een praktisch hulpmiddel om het door je collega vertelde verhaal om te zetten in je eigen succesverhaal.

Tarief: € 400,- exclusief BTW

Neem nu contact op om je aan te melden Download nu de folder

Van dralen naar stralen – een programma voor leidinggevenden voor grip krijgen op je leiderschap en verbeteren van de energie in je team

Teams

Je hebt van die teams waar de vonken vanaf spatten, ze stralen je tegemoet.

En je hebt teams die lusteloos lijken, dralend, bijna uitgeblust.

Wat is de oorzaak hiervan? Wat maakt dat het ene team barst van energie en het andere team lijkt te lijden aan een chronisch energielek? Hoe krijg je daar als leidinggevende grip op? Welke rol speelt jouw leiderschap daarin?

Meer informatie

In dit programma ga ik op zoek naar energiegevers en energielekken, zowel bij het team als bij jou. Door het naast elkaar leggen van beelden die leven bij het team en bij jou breng ik overeenkomsten en verschillen in kaart. Dit geeft inzicht in oorzaken van stralende of dralende teams. En vervolgens geef ik je handvatten voor het grip krijgen op de energie in je team.

Wat ga je doen?

Ik interview jou en je team los van elkaar en luister aandachtig naar wat boven en onder de tafel speelt. Als er informatie voorhanden is uit bijvoorbeeld een medewerkerstevredenheids-onderzoek, kan ik dit als kapstok voor het interview gebruiken. Het goede gesprek staat echter centraal. In de interviews geef ik expliciet aandacht aan het jouw leiderschap.

Wat krijg je in dit programma

 • Inzicht in zaken die energie kosten en opleveren, bij jou en bij je team.
 • Een gedegen advies met daarin een analyse van het effect van energievreters en energiegevers.
 • Een analyse van jouw leiderschap en de impact daarvan op je team.
 • Concrete, gerichte en direct uitvoerbare interventies die je kunt plegen om energie in je team te verbeteren.
 • Begeleiding bij uitvoering van de interventies.
 • Terugblik op het traject en eindanalyse.

Meer weten over de aanpak en tijdsinvestering? Download hieronder de folder.

Neem nu contact op om je aan te melden Download nu de folder

Klank van kwaliteiten – workshop over kwaliteiten in teams

Teams

Heb je een nieuw team of een team waarin veel wisselingen hebben plaatsgevonden, dan is het lastig om in te schatten welke kwaliteiten je collega's hebben. Maar ook in een team dat al jarenlang draait, kan het gebeuren dat je met elkaar in een vastgeroest patroon zit waardoor je blind bent geworden voor de soms verborgen kwaliteiten van je collega's en van jezelf.

Meer informatie
Achter de coulissen

De workshop ‘Klank van kwaliteiten’ sluit aan bij teams die samen sterk willen zijn en beter gebruik willen maken van elkaars kwaliteiten. Je komt erachter welke kwaliteiten dit team in huis heeft én jullie geven hier op speelse en muzikale wijze een gezamenlijke klant aan.

Deze workshop geef ik in samenwerking met Andrea van Lindenberg, drijfverencoach. Voor meer info over Andrea zie www.andreavanlindenberg.nl

Wat gaan jullie doen?

Aan de hand van het Kwaliteitenspel gaan we in op kwaliteiten die je bij jezelf en je collega's ziet. De uitkomsten hiervan verwerken we tot een teamslogan. Vervolgens gaan we in jullie bijzijn met de harp en andere instrumenten aan de slag en ‘vertalen’ we de slogan naar muziek. Daardoor transformeren we met elkaar de som van kwaliteiten in jullie team tot een muziekstuk. Op een speelse manier onderzoeken wij samen met jullie welke rol ieder teamlid speelt en hoe dit kan worden ingezet om tot een goede samenwerking te komen. Het programma ziet er als volgt uit.

Kwaliteiten

 1. Introductie, kennismaking met de trainers en een uitleg van kwaliteiten. Wat is het precies en wat kun je er mee?
 2. In groepen aan de slag met kwaliteiten. Een basisvraag hierbij: Welke kwaliteit laat jij het meest zien binnen dit team en wat voor effect heeft dat?
 3. Plenaire terugkoppeling van de gekozen kwaliteiten. Doel: komen tot een Top 5 van kwaliteiten. Wat heeft dit team in huis?

Muziek

 1. Wat is een slogan?
 2. In groepen aan het werk: maak op basis van jullie kwaliteiten een passende slogan voor dit team.
 3. Plenaire terugkoppeling en keuze maken: welke slogan hoort bij ons team?
 4. Met de hele groep zetten we vervolgens de gekozen slogan op muziek: welke klanken passen bij onze kwaliteiten?

Door met elkaar op een speelse en alternatieve manier aandacht te geven aan de kwaliteiten van je collega's en van jezelf zijn jullie je als teamleden meer bewust geworden van de impact daarvan op het functioneren van het team als geheel en herkennen jullie de toegevoegde waarde. Jullie hebben geleerd dat een optelsom van jullie (soms verborgen) kwaliteiten meer oplevert dan de som der delen. En niet onbelangrijk: tijdens deze workshop maken jullie met elkaar veel plezier.

Als tastbaar bewijs nemen jullie een op muziek gezette slogan mee naar het werk. Een muziekstuk dat gedurende deze dag speciaal voor en door het team gemaakt en uitgevoerd wordt. Muziek die gaat over de kwaliteiten in jullie team.

Een verdiepingsslag van deze workshop kan op maat gemaakt worden in de vorm van terugkomdagen.

Tarief: € 1400,- exclusief BTW en reiskosten

Neem nu contact op om je aan te melden Download nu de folder

Crescendo - Een muzikaal programma voor eigentijds leiderschap

Teams

Crescendo is een co-creatie van Da Capo Coaching en Therèse Nleng, trainer en consultant bij SHUMO. Haar levensmotto is Share, Unite en Move Others.

Meer informatie
CRESCENDO

Waarom dit programma?

In onze maatschappij is samenwerken een vanzelfsprekendheid. Op school, bij verenigingen, op het werk en ook in het gezin is samenwerken vaak de sleutel voor succes. Helaas blijkt samenwerken op papier in de praktijk vaak anders uit te pakken. De basisvaardigheden op het vlak van communicatie en projectmatig werken schieten soms te kort. Op die momenten is het nodig om een diepere laag in de samenwerking aan te roeren. Wat dan essentieel is, is met elkaar van hart tot hart spreken. Van daaruit ga je samen op zoek naar sterke punten en schenk je aandacht aan de punten die om een andere aanpak vragen.

Crescendo snijdt eigentijdse thema’s in de samenwerking aan met behulp van een universele benadering, namelijk: muziek. In onze workshops, trainingen en meerdaagse programma’s vormt muziek de rode draad.

Voor wie bedoeld?

Crescendo is voor iedereen die op zoek is naar nieuwe manieren om efficiënter en effectiever samen te werken. Daarnaast ondersteunen we leiders die in een peer-to-peer setting inzetten op leiderschapsontwikkeling vanuit een muzikaal perspectief.

Mogelijkheden en tarieven

DAG AVOND

Een nieuwe visie, een nieuw geluid

(minimaal 8 – maximaal 16 deelnemers)
 • Intake1
 • 1 dag
 • Eindgesprek
 • Intake1
 • 1 avond (kort en intensief) of 2 avonden
Duur: 1 dag Duur: 1-2 dagdelen
€ 3500 € 3500

Loslaten en ombuigen van remmende patronen

(minimaal 8 – maximaal 16 deelnemers)
 • Intake
 • 1 dag plus een terugkomdagdeel
 • Eindgesprek
 • Intake
 • 2 avonden plus een terugkomdagdeel
Duur: 3 dagdelen Duur: 3 dagdelen
€ 4000 € 4000

Crescendo op maat

(minimaal 8 deelnemers)
 • Intake
 • Diverse workshops op maat vanuit muzikaal perspectief
 • Intake
 • Diverse workshops op maat vanuit muzikaal perspectief
Duur: In overleg Duur: In overleg
Prijs: In overleg Prijs: In overleg

1 Intake en eindgesprek met opdrachtgever maken standaard onderdeel uit van incompany workshops.

Klik hier om naar de website van SHUMO te gaan.

Neem nu contact op om je aan te melden Download nu de folder

Coaches en trainers

Als de NooT het hoogst is, is de coach nabij... –  training over het inzetten van muziek in coaching en training

Coaches en trainers

Bijna iedereen heeft wel eens ervaren dat muziek gevoelens en herinneringen oproept. Vaak koppel je als vanzelf bepaalde muziek aan een gemoedstoestand. Als je bijvoorbeeld vrolijk of verliefd bent, wil je naar andere muziek luisteren dan wanneer je in een sombere of verdrietige bui bent. Het lijkt wel of muziek rechtstreeks in je hart bij je binnenkomt en op een of andere manier ook effect heeft op je lijf. Muziek creëert beweging. Niet alleen fysiek, maar ook in je hoofd en je hart en je buik. Hoe komt dat eigenlijk?

Meer informatie
Inzetten muziek bij coaching

Zonder dat je er erg in hebt, maakt muziek in je hersenen een verbinding tussen de linkerhersenhelft (waar de ratio huist) en de rechterhersenhelft (waar je creativiteit zit). Dit gebeurt niet alleen als je zelf muziek maakt, maar ook als je er naar luistert. Muziek zorgt ervoor dat er in het brein nieuwe verbindingen worden gelegd, waardoor groei en nieuw gedrag binnen bereik komen. Met muziek communiceer je op een directe en pure manier. Door in je coaching en training muziek te gebruiken, kun je via een nieuwe invalshoek en op een ander niveau contact maken met je coachee/een groep.

Deze training laat je kennismaken met het fenomeen van muziek in coaching en training en geeft inzicht in de wisselwerking tussen muziek, brein en lijf.

Wat gaan jullie doen?

Naast coach en trainer ben ik zangeres/harpiste/componiste en ik heb methodieken ontwikkeld waarin harpspel, stem en improvisatie een rol spelen. In de training laat ik je door middel van mijn eigen methodieken ervaren wat muziek met je doet. Vervolgens maak ik de vertaalslag naar jouw praktijk en oefenen we met elkaar methodieken die je in je eigen coaching en training kunt toepassen. Hiervoor is het niet nodig dat je zelf een instrument bespeelt.

Wat levert deze training op?

 • Aan den lijve ervaren wat muziek doet, zodat je dit vanuit de eigen ervaring kunt inzetten in je coaching en training.
 • Theorie en achtergrondinformatie over muziek, de therapeutische toepassing van muziek en de werking van muziek binnen het brein.
 • Concrete muziekwerkvormen om direct mee aan de slag te gaan.

Groepsgrootte

6-12 deelnemers.
Maatwerktraining: individueel.

Duur

Groepstraining: een hele dag plus een terugkomochtend, -middag of -avond.

Individueel: een ochtend, middag of avond. In deze maatwerktraining is jouw eigen werkwijze uitgangspunt en wordt deze aangevuld met muziekwerkvormen die daarbij aansluiten. De theorie wordt schriftelijk ter beschikking gesteld.

Locatie

Groepstraining: Villa Schoutenhoeck, Zwartewaal. Incompany is bespreekbaar.

Individuele training: praktijkruimte Numansdorp.

Tarief

Groepstraining: € 395,- exclusief BTW, inclusief cursusmateriaal

Individuele training: € 295,- exclusief BTW, inclusief cursusmateriaal

Neem nu contact op om je aan te melden Download nu de folder

Achter de coulissen – workshop harpmuziek in coaching

Coaches en trainers

De harp is een schitterend instrument en spreekt al eeuwenlang tot de verbeelding. Maar een harp is meer dan een muziekinstrument. De harp kan een hulpmiddel zijn om de vertaling te maken van voelen naar denken, een brug te slaan tussen het intuïtieve weten en het bewust handelen.

Meer informatie
Achter de coulissen

In mijn coaching speelt harpmuziek een rol. Ik heb hiervoor verschillende methodieken ontwikkeld. Ben je hier nieuwsgierig naar? Wil je ervaren hoe het is om op de klanken van mijn Keltische harp op reis te gaan in jezelf? Kom dan naar mijn workshop en kijk achter de coulissen.

Programma workshop

 1. Introductie op het programma
 2. Informatie over Angeline Schoor – Da Capo Coaching
 3. Presentatie methodieken

Tarief: € 35,- per persoon, exclusief BTW. Minimum aantal deelnemers: 10.

Mini-concert: € 75,- exclusief BTW

Neem nu contact op om je aan te melden